logo

Xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 – SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 07 18 05
G.7 835 267 477
G.6 8297 9371 7246 4063 7300 9301 2697 9288 4085
G.5 9951 4427 0504
G.4 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567
G.3 07978 89860 43591 31990 79032 94805
G.2 09700 05630 62246
G.1 38994 40747 47194
G.ĐB 717484 173861 595292
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 01/02/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 07 ,00
1 12
2 23
3 35 ,34
4 46 ,46 ,41
5 51
6 66 ,60
7 71 ,79 ,78
8 84
9 97 ,94
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 00 ,01
1 18 ,13
2 27 ,23
3 31 ,30
4 47
5 56 ,57
6 67 ,63 ,61
7
8 87
9 97 ,91 ,90
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 05 ,04 ,03 ,05
1 11
2 20
3 32
4 46
5
6 69 ,67 ,67
7 77
8 88 ,85 ,80
9 97 ,94 ,92
Quảng cáo
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 05 70 74
G.7 536 712 739
G.6 2183 4509 0681 4071 8283 6568 3743 6840 4417
G.5 2117 5962 2772
G.4 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203
G.3 92634 34239 88588 26760 02128 74044
G.2 63179 49423 08556
G.1 49894 75677 34133
G.ĐB 405901 199613 120705
Lô tô miền Nam 25/01/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 05 ,09 ,07 ,09 ,01
1 17 ,10
2
3 36 ,35 ,34 ,39
4
5
6
7 72 ,74 ,79
8 83 ,81 ,86
9 94
Đầu Lô tô Cần Thơ
0
1 12 ,17 ,13
2 23
3 35
4 43 ,40
5 53 ,50
6 68 ,62 ,60
7 70 ,71 ,78 ,77
8 83 ,88
9
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 03 ,05
1 17
2 28
3 39 ,33
4 43 ,40 ,48 ,44
5 56
6 65
7 74 ,72 ,79
8 89 ,80
9 94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 98 08 51
G.7 866 023 783
G.6 5945 4917 5145 8407 2486 7309 1676 9043 4465
G.5 3508 4536 9421
G.4 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910
G.3 10513 46375 82507 80108 04115 43628
G.2 83480 29088 80851
G.1 05581 26393 03394
G.ĐB 698207 363263 003168
Lô tô miền Nam 18/01/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 08 ,07
1 17 ,15 ,13
2 24
3
4 45 ,45 ,40 ,44
5 53 ,51 ,51
6 66
7 75
8 80 ,81
9 98
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 08 ,07 ,09 ,05 ,07 ,08
1
2 23 ,21
3 36 ,35
4
5
6 63
7 76 ,73
8 86 ,88
9 95 ,90 ,93
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0
1 11 ,10 ,15
2 21 ,28
3 34
4 43
5 51 ,50 ,51
6 65 ,63 ,68
7 76 ,74
8 83
9 94 ,94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 22 22
G.7 909 282 645
G.6 2864 0032 8396 3080 9205 5717 1039 4733 4589
G.5 4912 6253 1758
G.4 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552
G.3 99636 37343 63171 90951 78423 92282
G.2 56605 70858 77006
G.1 70130 35704 60167
G.ĐB 553182 488615 761195
Lô tô miền Nam 11/01/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 09 ,09 ,05
1 12
2 29 ,26 ,21
3 32 ,36 ,30
4 43
5
6 64 ,68 ,64
7 76
8 82
9 96 ,96
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 05 ,01 ,04
1 17 ,18 ,15 ,15
2 22 ,22
3 31 ,30
4
5 53 ,51 ,58
6 61
7 71
8 82 ,80
9
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 04 ,03 ,06
1
2 22 ,23 ,22 ,23
3 39 ,33
4 45
5 58 ,54 ,51 ,52
6 67
7
8 89 ,82
9 95
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 56 89
G.7 024 000 910
G.6 0651 8355 5328 0996 6453 9276 5552 9845 9505
G.5 3420 4331 7258
G.4 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610
G.3 96553 11411 41618 74878 10940 17892
G.2 63931 76766 32948
G.1 75584 86543 10720
G.ĐB 357105 444232 713865
Lô tô miền Nam 04/01/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 07 ,05
1 17 ,11
2 24 ,28 ,20 ,28
3 31
4 42
5 58 ,51 ,55 ,53
6
7 78
8 89 ,84
9 97
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 00
1 10 ,18
2 27 ,21 ,22
3 31 ,32
4 49 ,40 ,43
5 56 ,53
6 65 ,66
7 76 ,78
8
9 96
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 05
1 10 ,10
2 20
3
4 45 ,49 ,40 ,48
5 52 ,58 ,53
6 63 ,65
7 72 ,77
8 89
9 93 ,92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 18 52
G.7 924 028 463
G.6 6201 2260 7872 0038 0021 1586 9900 9347 6534
G.5 9259 9385 1548
G.4 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260
G.3 75181 13317 28374 51145 16822 56493
G.2 62553 65185 22025
G.1 52618 01149 15182
G.ĐB 541219 278205 830388
Lô tô miền Nam 28/12/2022
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 01
1 12 ,17 ,18 ,19
2 24 ,20
3 37
4 47
5 59 ,55 ,53
6 60 ,63
7 72 ,75
8 85 ,81
9
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 05
1 18 ,18
2 28 ,21
3 38
4 45 ,49
5 56
6 68
7 70 ,74
8 86 ,85 ,88 ,87 ,81 ,85
9
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 00 ,06
1
2 21 ,22 ,25
3 34 ,39
4 47 ,48 ,47
5 52 ,57
6 63 ,60
7
8 82 ,88
9 94 ,93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 81 14 28
G.7 843 839 119
G.6 2153 6385 1188 1654 8513 9728 1387 6890 2803
G.5 7236 3884 1421
G.4 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133
G.3 65157 24258 14284 12769 75464 38705
G.2 64504 23540 74562
G.1 27502 29988 83782
G.ĐB 483354 692979 389352
Lô tô miền Nam 21/12/2022
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 06 ,04 ,02
1
2
3 36 ,33 ,33 ,30
4 43
5 53 ,57 ,58 ,54
6 65
7 78
8 81 ,85 ,88 ,87
9
Đầu Lô tô Cần Thơ
0
1 14 ,13 ,16
2 28 ,28 ,22
3 39
4 42 ,46 ,40
5 54 ,54
6 69
7 74 ,79
8 84 ,84 ,88
9
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0 03 ,05 ,00 ,05
1 19 ,19
2 28 ,21
3 33
4
5 52
6 63 ,64 ,62
7
8 87 ,81 ,82
9 90 ,98

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary