logo

Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 12 79
G.7 429 681 762
G.6 7765 5098 7390 4409 2363 8962 0772 0671 0899
G.5 6073 4549 5478
G.4 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420
G.3 58734 61746 64475 58055 92687 40556
G.2 23548 45999 46410
G.1 90397 01558 87280
G.ĐB 598862 566289 003053
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 31/01/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 09
1 15 ,19
2 29 ,22
3 38 ,34
4 46 ,48
5
6 65 ,62 ,62
7 73 ,78
8
9 98 ,90 ,95 ,97
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 09 ,01 ,09
1 12
2 24
3 31
4 49
5 57 ,55 ,58
6 63 ,62 ,61
7 77 ,75
8 81 ,89
9 99
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 09
1 18 ,10
2 24 ,20
3
4 41
5 56 ,53
6 62
7 79 ,72 ,71 ,78
8 87 ,80
9 99 ,95 ,96
Quảng cáo
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 40 75 71
G.7 980 860 977
G.6 1438 1790 2135 2172 2192 5865 1769 1374 4077
G.5 7863 3128 6487
G.4 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772
G.3 08989 24510 53530 59288 97224 97921
G.2 68746 56839 40848
G.1 19888 50420 42081
G.ĐB 831255 790795 368280
Lô tô miền Nam 24/01/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0
1 13 ,17 ,10
2
3 38 ,35 ,30
4 40 ,46
5 52 ,53 ,50 ,55
6 63
7
8 80 ,87 ,89 ,88
9 90
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0
1 19 ,19
2 28 ,20
3 37 ,30 ,39
4 46 ,49
5
6 60 ,65 ,63
7 75 ,72
8 88
9 92 ,95 ,95
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0
1 13
2 24 ,21
3 38 ,37
4 48
5
6 69 ,61
7 71 ,77 ,74 ,77 ,72
8 87 ,81 ,80
9 94 ,98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 85 83 97
G.7 566 213 479
G.6 0232 8908 3577 4613 3754 7479 1348 4390 9999
G.5 3530 6487 8976
G.4 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537
G.3 10925 59433 29637 94124 89076 61180
G.2 06292 39555 59798
G.1 69119 90950 85446
G.ĐB 893450 171253 364533
Lô tô miền Nam 17/01/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 08 ,09
1 16 ,18 ,14 ,19
2 25
3 32 ,30 ,30 ,33
4 47
5 50
6 66
7 77
8 85
9 90 ,92
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 06 ,09
1 13 ,13
2 20 ,24
3 37
4 41
5 54 ,51 ,55 ,50 ,53
6 65
7 79
8 83 ,87
9 95
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0
1
2
3 35 ,30 ,37 ,33
4 48 ,46
5
6 67
7 79 ,76 ,74 ,77 ,76
8 80
9 97 ,90 ,99 ,96 ,98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 27 48 07
G.7 387 626 215
G.6 9093 2536 7257 5027 7968 9860 7434 0142 1830
G.5 3097 0376 6478
G.4 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387
G.3 08277 16083 02246 43830 50121 66796
G.2 56422 37138 76707
G.1 64246 59176 27884
G.ĐB 409362 686404 978673
Lô tô miền Nam 10/01/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0
1
2 27 ,24 ,27 ,22
3 36 ,39
4 46 ,46
5 57
6 62
7 77 ,73 ,77
8 87 ,83
9 93 ,97 ,99
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05 ,04
1 17
2 26 ,27
3 38 ,37 ,30 ,38
4 48 ,46
5 50
6 68 ,60
7 76 ,73 ,76
8 80
9
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 07 ,00 ,02 ,07
1 15
2 21
3 34 ,30
4 42 ,47
5
6
7 78 ,73
8 86 ,87 ,84
9 98 ,90 ,96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 08 93 41
G.7 422 108 180
G.6 7063 3412 8728 1826 9908 2235 2482 3860 2674
G.5 9619 6489 9985
G.4 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388
G.3 04044 72042 53875 78573 28564 93789
G.2 40483 47240 49082
G.1 05222 33388 37749
G.ĐB 144979 045594 558222
Lô tô miền Nam 03/01/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 08 ,07
1 12 ,19 ,11
2 22 ,28 ,24 ,25 ,26 ,22
3 36
4 44 ,42
5
6 63 ,63
7 79
8 83
9
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 08 ,08
1
2 26 ,20
3 35 ,39 ,31
4 41 ,40
5 57
6
7 78 ,75 ,73
8 89 ,85 ,88
9 93 ,94
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0
1 14 ,10
2 22
3
4 41 ,49
5 51 ,50
6 60 ,64
7 74 ,73 ,76
8 80 ,82 ,85 ,88 ,89 ,82
9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 55 79 42
G.7 006 894 755
G.6 5881 5421 0785 3074 0470 6500 8632 9975 8472
G.5 9573 5577 9205
G.4 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527
G.3 43380 74731 19529 05841 05002 59996
G.2 10955 87381 53255
G.1 84388 15789 69377
G.ĐB 505483 422978 114282
Lô tô miền Nam 27/12/2022
Đầu Lô tô Bến Tre
0 06 ,04 ,03 ,04
1 17
2 21
3 35 ,31
4
5 55 ,55
6
7 73
8 81 ,85 ,88 ,80 ,88 ,83
9 90
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 00
1 10
2 25 ,22 ,29
3
4 49 ,41
5 56
6
7 79 ,74 ,70 ,77 ,78
8 84 ,81 ,89
9 94 ,95
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 05 ,02
1
2 27
3 32 ,31 ,31
4 42
5 55 ,55
6 67 ,61 ,68 ,69
7 75 ,72 ,77
8 82
9 96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 24 28 85
G.7 019 012 105
G.6 3117 5077 6851 5705 1397 1731 7494 3702 8263
G.5 7154 5139 7050
G.4 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734
G.3 56597 70773 42785 08306 03875 28125
G.2 98831 17161 01840
G.1 65478 26717 72529
G.ĐB 980345 310867 318292
Lô tô miền Nam 20/12/2022
Đầu Lô tô Bến Tre
0 09
1 19 ,17
2 24
3 30 ,31
4 45 ,45
5 51 ,54 ,59
6
7 77 ,71 ,73 ,78
8
9 95 ,96 ,97
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05 ,06
1 12 ,19 ,17
2 28 ,25
3 31 ,39
4 41
5
6 66 ,63 ,69 ,61 ,67
7
8 88 ,85
9 97
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 05 ,02
1 13 ,10 ,18
2 28 ,25 ,29
3 34
4 49 ,40
5 50
6 63
7 75
8 85 ,83
9 94 ,92

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary