logo

Xổ số miền Nam Chủ nhật – XSMN Chủ nhật – SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 55 64 26
G.7 871 749 803
G.6 5083 6573 5026 8018 7231 1820 1080 8890 8525
G.5 3980 8530 9703
G.4 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588
G.3 22914 89864 63836 12901 76053 27427
G.2 59107 93357 43086
G.1 77028 36163 33213
G.ĐB 459562 201243 951032
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 29/01/2023
Đầu Lô tô Tiền Giang
0 01 ,07
1 14 ,14
2 26 ,28
3
4
5 55 ,53
6 64 ,62
7 71 ,73
8 83 ,80 ,87
9 98 ,92 ,99
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 01
1 18
2 20
3 31 ,30 ,36
4 49 ,43
5 51 ,57
6 64 ,60 ,61 ,63
7 73 ,78 ,71
8 83
9
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 03 ,03 ,06
1 13 ,13
2 26 ,25 ,27
3 30 ,32
4 47
5 53
6
7
8 80 ,84 ,88 ,86
9 90 ,92
Quảng cáo
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 99 97
G.7 559 356 039
G.6 1334 8769 2424 4812 0948 7517 3458 1351 9814
G.5 1740 0290 1960
G.4 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006
G.3 30839 33185 10586 05172 77696 35943
G.2 05346 18434 30374
G.1 56954 74636 75100
G.ĐB 205717 332403 808214
Lô tô miền Nam 22/01/2023
Đầu Lô tô Tiền Giang
0
1 15 ,17
2 24
3 34 ,39
4 44 ,40 ,46
5 59 ,54
6 69 ,63 ,69
7 77
8 88 ,85
9 97 ,99
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 03
1 12 ,17
2
3 39 ,30 ,34 ,36
4 48 ,43
5 56
6
7 72
8 86
9 99 ,90 ,98 ,94 ,92 ,92
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 06 ,00
1 14 ,19 ,14
2
3 39
4 43
5 58 ,51
6 60 ,66
7 70 ,70 ,70 ,74
8 86
9 97 ,96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 56 80 70
G.7 719 482 565
G.6 9103 4868 4294 1746 0466 5869 2061 8082 2308
G.5 2197 1904 0922
G.4 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706
G.3 32679 32954 38086 87725 06907 15254
G.2 13430 52814 62365
G.1 10169 27423 40461
G.ĐB 623494 515546 356396
Lô tô miền Nam 15/01/2023
Đầu Lô tô Tiền Giang
0 03
1 19
2 20
3 34 ,35 ,30
4 49 ,47
5 56 ,54
6 68 ,65 ,69
7 79
8 82
9 94 ,97 ,94
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 04
1 14
2 25 ,23
3 32 ,32
4 46 ,45 ,46
5 54
6 66 ,69 ,64
7 76
8 80 ,82 ,88 ,86
9
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 08 ,06 ,07
1
2 22 ,23 ,20 ,21
3 32
4
5 54
6 65 ,61 ,69 ,65 ,61
7 70
8 82
9 98 ,96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 46 28 11
G.7 345 124 308
G.6 5562 4189 0758 1400 2869 3021 2787 7511 7249
G.5 6692 9267 5028
G.4 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566
G.3 01027 87317 89331 84056 41488 83472
G.2 54482 62855 58335
G.1 94928 81332 73731
G.ĐB 834815 140182 292709
Lô tô miền Nam 08/01/2023
Đầu Lô tô Tiền Giang
0
1 17 ,15
2 27 ,27 ,27 ,28
3
4 46 ,45
5 58
6 62 ,63
7
8 89 ,82
9 92 ,90 ,94 ,92 ,97
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 00
1 17 ,16
2 28 ,24 ,21
3 31 ,32
4 46
5 56 ,53 ,56 ,55
6 69 ,67 ,65
7 74
8 82
9
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 08 ,06 ,09
1 11 ,11 ,11
2 28
3 35 ,31
4 49 ,45
5
6 66
7 73 ,72
8 87 ,82 ,87 ,88
9
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 95 64 09
G.7 310 528 015
G.6 8907 9492 3535 2636 5029 5020 5501 2986 7991
G.5 4594 7486 4081
G.4 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667
G.3 86406 51077 44067 79309 69260 47622
G.2 00249 45354 17695
G.1 87430 13089 32313
G.ĐB 939439 104380 712933
Lô tô miền Nam 01/01/2023
Đầu Lô tô Tiền Giang
0 07 ,06
1 10 ,17
2 25 ,20
3 35 ,33 ,30 ,39
4 49
5 59
6
7 74 ,77
8 80
9 95 ,92 ,94
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 07 ,09
1 11
2 28 ,29 ,20
3 36 ,33 ,31
4 43
5 54
6 64 ,67
7
8 86 ,89 ,80
9 98 ,99
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 09 ,01 ,08
1 15 ,13
2 25 ,25 ,22
3 37 ,33
4
5
6 67 ,60
7 72
8 86 ,81
9 91 ,95 ,95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 25 00
G.7 948 674 725
G.6 3806 7361 2726 9488 9551 0754 6448 3235 1866
G.5 2287 9479 8415
G.4 50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317 80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458
G.3 83337 71109 92586 59327 80172 14721
G.2 87240 55393 44364
G.1 04338 28866 42088
G.ĐB 837069 845155 263503
Lô tô miền Nam 25/12/2022
Đầu Lô tô Tiền Giang
0 06 ,09
1
2 26
3 37 ,38
4 44 ,48 ,45 ,45 ,40
5 59 ,57
6 61 ,63 ,69
7
8 87 ,87
9 90
Đầu Lô tô Kiên Giang
0
1 17
2 25 ,26 ,27
3 30 ,35 ,37
4
5 51 ,54 ,54 ,55
6 66
7 74 ,79
8 88 ,89 ,86
9 93
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 00 ,06 ,03
1 15
2 25 ,26 ,28 ,21
3 35 ,32
4 48
5 58
6 66 ,64
7 74 ,72
8 89 ,88
9
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 75 60 35
G.7 420 440 906
G.6 4867 5797 2941 3357 7305 3161 7661 1519 7975
G.5 0310 8597 8099
G.4 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936
G.3 11425 70915 03700 20858 14147 37593
G.2 45858 57985 14818
G.1 82355 13145 64859
G.ĐB 096372 480954 699189
Lô tô miền Nam 18/12/2022
Đầu Lô tô Tiền Giang
0 02
1 10 ,15
2 20 ,25
3 31 ,37
4 41 ,49
5 57 ,58 ,55
6 67
7 75 ,72
8 83
9 97 ,97
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 05 ,06 ,00
1 11 ,16 ,18
2
3
4 40 ,45
5 57 ,54 ,53 ,58 ,54
6 60 ,61
7
8 87 ,85
9 97
Đầu Lô tô Đà Lạt
0 06
1 19 ,18
2 27
3 35 ,36
4 41 ,47
5 52 ,59
6 61 ,65 ,66
7 75
8 89
9 99 ,95 ,93

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary