logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.14%
8 lượt
01
1.14%
8 lượt
02
0.85%
6 lượt
03
0.57%
4 lượt
04
1.28%
9 lượt
05
0.85%
6 lượt
06
1.14%
8 lượt
07
0.57%
4 lượt
08
0.85%
6 lượt
09
0.57%
4 lượt
10
1.42%
10 lượt
11
1.14%
8 lượt
12
1.57%
11 lượt
13
1.00%
7 lượt
14
0.57%
4 lượt
15
1.00%
7 lượt
16
1.28%
9 lượt
17
0.57%
4 lượt
18
1.71%
12 lượt
19
0.85%
6 lượt
20
0.85%
6 lượt
21
0.85%
6 lượt
22
1.28%
9 lượt
23
0.85%
6 lượt
24
0.57%
4 lượt
25
1.00%
7 lượt
26
0.85%
6 lượt
27
0.85%
6 lượt
28
0.57%
4 lượt
29
1.14%
8 lượt
30
0.85%
6 lượt
31
0.71%
5 lượt
32
0.85%
6 lượt
33
0.28%
2 lượt
34
1.85%
13 lượt
35
1.71%
12 lượt
36
0.57%
4 lượt
37
0.71%
5 lượt
38
1.85%
13 lượt
39
0.71%
5 lượt
40
1.85%
13 lượt
41
0.71%
5 lượt
42
1.85%
13 lượt
43
0.57%
4 lượt
44
0.85%
6 lượt
45
0.71%
5 lượt
46
1.28%
9 lượt
47
0.85%
6 lượt
48
1.28%
9 lượt
49
1.14%
8 lượt
50
0.57%
4 lượt
51
0.85%
6 lượt
52
0.85%
6 lượt
53
0.71%
5 lượt
54
1.00%
7 lượt
55
1.57%
11 lượt
56
1.28%
9 lượt
57
1.71%
12 lượt
58
0.43%
3 lượt
59
0.71%
5 lượt
60
1.00%
7 lượt
61
1.14%
8 lượt
62
0.85%
6 lượt
63
1.00%
7 lượt
64
1.28%
9 lượt
65
0.71%
5 lượt
66
1.42%
10 lượt
67
0.71%
5 lượt
68
0.85%
6 lượt
69
1.14%
8 lượt
70
1.28%
9 lượt
71
0.57%
4 lượt
72
0.14%
1 lượt
73
0.57%
4 lượt
74
1.85%
13 lượt
75
1.28%
9 lượt
76
0.57%
4 lượt
77
1.14%
8 lượt
78
0.43%
3 lượt
79
1.57%
11 lượt
80
0.71%
5 lượt
81
1.00%
7 lượt
82
1.57%
11 lượt
83
1.00%
7 lượt
84
1.28%
9 lượt
85
0.85%
6 lượt
86
1.00%
7 lượt
87
1.14%
8 lượt
88
1.28%
9 lượt
89
1.14%
8 lượt
90
0.57%
4 lượt
91
1.28%
9 lượt
92
1.00%
7 lượt
93
1.00%
7 lượt
94
1.28%
9 lượt
95
1.42%
10 lượt
96
0.85%
6 lượt
97
0.85%
6 lượt
98
0.71%
5 lượt
99
0.71%
5 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.

designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary